Over spelenderwijs

Medewerkers

Voor verwijzers

Contact

 
Waarvoor kunt u bij praktijk Spelenderwijs terecht?
 
Praktijk Spelenderwijs is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en voor hun ouders c.q. opvoeders. Ook observeren wij bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf of op school en brengen wij aan hen adviezen uit.
 
 
Behandeldomeinen:
 
- emotionele problemen;
- gedragsproblemen;
- lichte stemmings- en angststoonissen;
- problematiek op het gebied van identiteit, assertiviteit, sociale vaardigheid;
- psychosomatische problematiek, waarbij het inzicht ontbreekt:
          - welke psychische mechanismen leiden tot de somatische klacht;
          - hoe met dergelijke mechanismen om te gaan.
- verstoorde interactie tussen ouder en kind
- leerproblemen